Uncategorized

Aralık 6, 2019
Yorum yapılmamış

Beton basınç dayanımı birimleri hakkındaki makalemiz yer almaktadır. Basınç: Bir yüzeye etki uygulayan dik kuvvetin birim alana düşen miktarına basınç denir. Uluslararası Birimler Sisteminde temel basınç birimi Pascal (Pa)’dır.Pascal (Pa): 1 metrekarelik yüzeye 1 Newton’luk kuvvetin dik olarak etkimesi sonucu meydana gelen basınçtır.1 kgf: 1 kilogramlık kütleye etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü yani ağırlığıdır.N (Newton): Kütlesi 1 kg